ما براستاندارد های:

به روز بودن، مطالعه مستمر، نظم وانضباط مالی، امانت داری و رازداری ، توجه به جزئیات و دقت ، پرس وجو، مشورت و تفکر، تعهد،پاسخگویی و مسئولیت پذیری، رتبه بندی حسابداران .

تاکید داریم وبه خاطر همین استانداردها خوب عمل می کنیم.

تماس با ما

خدمات

خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

1 - جمع آوری سوابق مالی جهت صدور اسناد حسابداری .
2 - تهیه گزارشات و تراز حسابها در پایان هر ماه .
3 - تهیه صورت مغایرت بانکی ولیست حقوق
4- تنظیم فاکتورهای فروش ولیست تنخواه
5- کنترل انبار و نظارت برموجودی ها

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

1- تهیه اظهار نامه مالیاتی
2 - تحریر دفاتر قانونی در موعد مقرر .
3- تهیه گزارش خرید وفروش سه ماهه.
4- تنظیم لایحه دفاعیه وحضوردرهیئت های حل اختلاف

مدیریت مالی

مدیریت مالی

1- نظارت وبازآموزی کادرمالی
2- تجزیه وتحلیل صورتهای مالی .
3 - مشاوره وارائه پیشنهادات مالی .
4 - محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی و خدمات

تسلط بر نرم افزارهای مالی واکسل
تسلط بر استانداردهای حسابداری وحسابرسی
تسلط بر قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده
تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده ،لایحه دفاعیه وحضوردرهیئت حل اختلاف

درخواست شما با موفقیت ثبت شد
فرم درخواست
موسسه حسابداری و مالی امین

آخرین مقالات