جزئیات صورت های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی منتشر شد

1402/11/08

 
در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیر بورسی، صورت‌های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی در سامانه کدال منتشر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حسابرسی: از تعداد ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
بنا به این گزارش، در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی  در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شده بود.
انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده های وزیر امور اقتصادی و دارایی و از تکالیف این وزارتخانه براساس قانون بودجه است.
 
 
 
تاریخ خبر : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶