معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛ مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب

1402/11/21

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛ مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح کرده است: با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی می ‌رساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی ‌باشد:
درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛ خرید و فروش سهام/ اوراق بهادار؛ سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ سود سپرده بانکی؛ سود سهام و اوراق بهادار؛ حق عضویت؛ کمک‌های بلاعوض؛