اطلاعیه دانلود کتاب های منتشر شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و کارکنان آنان از این پس می‌توانند برحسب نیاز، کتاب‌های زیر را از تارگاه جامعه حسابداران به صورت رایگان دریافت کنند: برای دریافت کتاب‌ها به نشانی زیر مراجعه فرمایید: WWW.IACPA.IR è آموزش è کتاب‌های الکترونیکی