اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402

1402/05/04

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

موضوع: اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402

پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 -1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به لزوم برنامه ریزی درباره قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 الی 1400 که اظهارنامه ‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌ اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌ اند یا قطعی نشده‌ اند(به استثنای مودیان بزرگ) و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات کل، موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- فرآیند محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات قطعی بر اساس داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان، با تعیین مبلغ بیشینه فروش (بند 3 دستورالعمل) و محاسبه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (بندهای 4 تا 7 دستورالعمل)، به صورت متمرکز در ستاد سازمان و توسط اداره کل فناوری اطلاعات صورت گرفته و نتایج جهت بررسی در اختیار ادارات کل قرارخواهد گرفت تا ادارات کل با بررسی وضعیت مودی (شامل شواهد تاریخی مودی، نتایج حسابرسی مالیاتی عملکرد و سایر منابع، ویژگی های خاص مودی، سوابق حسابرسی ارزش افزوده و...) و بر اساس ظرفیت های اجرایی موجود، مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد انتخاب نمایند. موارد انتخاب نشده برای حسابرسی از پایان مرداد ماه و بتدریج قطعی سازی خواهند شد.

2- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه/تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد، در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر «چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.»، اظهارنامه های رسیدگی نشده، در اسفند ماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد.
3- نظر به لزوم رعایت حقوق مودیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد با توجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل،