اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون اجرای ماده 272 قانون مالیات‏های مستقیم

1402/11/21

سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون اجرای ماده 272 قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ماده 272 قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شرح زیر است: اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در اجرای ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، علاوه بر شرکت­های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌ واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ­ای حسابداران ذی‌صلاح به ‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372» که شامل شرکت­های پذیرفته ‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت­ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می ­باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می ‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ­ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود؛ 1.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت: - شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده ‌اند. - شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها. - شرکت­های سرمایه­ گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها. - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها. 2.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت: سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت­های سهامی خاص و سایر شرکت­ها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌ های آن­ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می ‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن­ها بیش از سیصد (300) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از سیصد (300) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بیش از پانصد (500) میلیارد ریال باشد. مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می ‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه ­های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.