رکن اصلی نظارت بر گزارشگری مالی

1402/11/09

کارشناس حوزه حسابرسی گفت: بدون حضور حسابرسان، شفافیت اطلاعات منتشرشده، اطمینان و اتکا به آنها امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.سید مصطفی علوی، در خصوص عملکرد حسابرسان، اظهار کرد: حسابرسان معتمد بورس نقش بسیار مهمی در نظارت بر رعایت و اجرای دستورالعمل‌‌‌ها و قوانین مرتبط با بازار سرمایه‌ دارند و یکی از بازوان مهم حوزه نظارت محسوب می‌‌‌شوند.

وی با بیان اینکه بدون حضور حسابرسان، شفافیت اطلاعات منتشرشده، اطمینان و اتکا به آنها امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود، گفت: حسابرسان معتمد یکی از ساختارهای اصلی و مهم رکن نظارت بر گزارشگری مالی هستند.این کارشناس حوزه حسابرسی، تصریح کرد: در یک‌دهه اخیر پیشرفت‌‌‌های قابل‌توجهی در زمینه حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی داشته‌‌‌ایم، اما آن‌طور که انتظار می‌‌‌رفت در حوزه نظارت بر حسابرسان و تشکیل ساختار منسجم برای اجرای مطلوب این امر موفق نبوده‌‌‌ایم.

بهبود عملکرد حسابرسان

علوی تصریح کرد: با توجه به تغییرات جدید در نحوه نظارت بر کیفیت کار حسابرسان و نظارت بر کیفیت کار آنها توسط هیات عالی نظارت، پیش‌بینی می‌شود کیفیت حسابرسی‌‌‌ها بهبود یابد.وی در ادامه گفت: دولت و مجلس به دنبال آن هستند تا ساختار جدیدی برای نظارت در حوزه حسابرسی تعریف کنند و در آینده نزدیک این مهم اتفاق خواهد افتاد.

بازوی کمکی حاکمیت شرکتی

این کارشناس حوزه حسابرسی در خصوص نقش حسابرسان در اجرای بهتر حاکمیت شرکتی، اظهار کرد: یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی، حسابرسان مستقل، آگاه و متخصص است، زیرا با اطلاع‌رسانی به‌موقع، سازمان بورس، سهامداران و سایر ذی‌نفعان را از اجرا شدن و رعایت یا عدم‌رعایت دستورالعمل‌‌‌ حاکمیتی شرکتی مطلع می‌کنند.علوی افزود: اردیبهشت امسال با ابلاغ چک‌لیست مربوط به دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حسابرسان معتمد مکلف شدند رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی را به‌دقت بررسی کنند و در صورت رعایت نکردن این امر توسط ناشر آن را در گزارش خود درج کنند. بنابراین، اجرای این امر به‌مرور به همکاری بیشتر سازمان بورس اوراق بهادار با حسابرسان منجر خواهد شد.وی تاکید کرد: بدون در نظر گرفتن نقش حسابرسان تحقق دستورالعمل حاکمیت شرکتی امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.این کارشناس حوزه حسابرسی در پایان در خصوص نقش حسابرسان در جلب اعتماد سهامداران گفت: حسابرسان به سبب ارائه گزارش اطمینان‌بخش و قابل اتکا موجب بهبود عملکرد ناشران و شفافیت بازار سهام خواهند شد.