معافیت مالیاتی واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

تاریخ خبر:1402/02/11

ه گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: با توجه به مفاد بند (2) تصویب‏نامه شماره 220573/ت 60791 هـ مورخ 1401/11/30 هیئت محترم وزیران مبنی بر ملغی شدن تصویب‏نامه شماره 167000/ت 59990 هـ مورخ 1401/09/12 ارسالی طی نامه شماره 80/257118 مورخ 1401/12/13 شورای عالی اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اجرای قسمت‏ اخیر بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به موجب تصویب‏نامه صدرالاشاره در خصوص نحوه واگذاری سهام عدالت جدید مصوب شده است، برای اجرا ارسال می‌شود.

 

در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده (11) تصویب‏نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای انجام خواهد گرفت. این نقل و انتقال از پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات معاف می‌باشد.